Return
Home
About
Hinduism
Pilgrimage
in India
Religious
Products
Religious
Texts
Greatness
of India
Hindu_
Deities
Powerful
Sadhanas
Sacred
Objects
Exquisite
Articles
 
  Click picture to ZOOM

Sri Bhairav Chalisa


DOHA

Shri ganapati, guru, gauri pada, prema sahita dhari maatha.
Chalisa vandana karaun, shri shiva bhairavanaatha.
Shri bhairava sankata harana, mangala karana kripaala.
Shyaama varana vikaraala vapu, lochana laala vishaala.


Jaya jaya shri kaali ke laalaa, jayati jayati kaashii- kutavaalaa.
Jayati 'batuka- bhairava' bhaya haarii, jayati 'kaala- bhairava' balakaarii.

Jayati 'naatha- bhairava' vikhyaataa, jayati 'sarva- bhairava' sukhadaataa.
Bhairava ruupa kiyo shiva dhaarana, bhava ke bhaara utaarana kaarana.

Bhairava rava suni hvai bhaya duurii, saba vidhi hoya kaamanaa puurii.
Shesha mahesha aadi guna gaayo, kaashii- kotavaala kahalaayo..

Jataa juuta shira chandra viraajata, baalaa, mukuta, bijaayatha saajata .
Kati karadhanii ghuungharuu baajata, darshana karata sakala bhaya bhaajata..

Jiivana daana daasa ko diinhyo, kiinhyo kripaa naatha taba chiinhyo.
Vasi rasanaa bani saarada- kaalii, diinhyo vara raakhyo mama laalii..

Dhanya dhanya bhairava bhaya bhanjana, jana manaranjana khala dala bhanjana .
Kara trishula damaruu shuchi kodaa, kripaa kataaksha suyasha nahin thodaa..

Jo bhairava nirbhaya guna gaavata, ashtasiddhi nava nidhi phala paavata.
Ruupa vishaala kathina dukha mochana, krodha karaala laala duhun lochana..

Aginat bhuta preta sanga dolat, bam bam bam shiva bam bam bolat.
Rudrakaaya kaalii ke laalaa, mahaa kaalahuu ke ho kaalaa..

BaTuka naatha ho kaala ganbhiiraa, shveta, rakta aru shyaama shariiraa.
Karata tinhun rupa prakaashaa, bharata subhaktana kahan shubha aashaa.

Ratna jadita kanchana sinhaasana, vyaaghra charma shuchi narma suaanana.
Tumahi jaai kaashihin jana dhyaavahin, ishvanaatha kahan darshana paavahin..

Jaya prabhu sanhaaraka sunanda jaya, jaya unnata hara umaa nanda jaya.
Bhiima trilochana svaana saatha jaya, vaijanaatha shri jagatanaatha jaya.

Mahaa bhiima bhiishana shariira jaya, rudra trayambaka dhiira viira jaya.
Ashvanaatha jaya pretanaatha jaya, svaanaarudha sayachandra maatha jaya

Nimisha digambara chakranaatha jaya, gahata anaathana naatha haatha jaya.
Treshalesha bhuutesha chandra jaya, krodha vatsa amaresha nanda jaya.

Shri vaamana nakulesha chanda jaya, krityaau kiirati prachanda jaya.
Rudra batuka krodhesha kaaladhara, chakra tunda dasha paanivyaala dhara .

Kari mada paana shambhu gunagaavata, chaunsatha yogina sanga nachaavata.
Karata kripaa jana para bahu dhangaa, kaashii kotavaala adabangaa.

Deyan kaala bhairava jaba sotaa, nasai paapa motaa se motaa.
Janakara nirmala hoya shariiraa, mitai sakala sankata bhava piiraa.

Shri bhairava bhuutonke raajaa, baadhaa harata karata shubha kaajaa.
Ailaadii ke duhkha nivaarayo, sadaa kripaakari kaaja samhaarayo .

Sundara daasa sahita anuraagaa, shri durvaasaa nikata prayaagaa.
"Shri bhairava jii kii jaya" lekhyo, sakala kaamanaa puurana dekhyo.

Jai Jai Jai Bhairav Batuka Swami Sankat Taar,Kripa Daas par kijiye Shankar ke Avataar,
Jo yeh Chalisa Pare prem sahit shat baar, us ghar sarvanand ho,vaibhav baare apaar.

Jai sri Bhairavaye Namah!


| Hanuman Chalisa | Ganesh Chalisa | Durga Chalisa | Shiv chalisa | Bhairav Chalisa | Ganga Chalisa | Vishnu Chalisa | Krishna Chalisa | Lakshmi Chalisa | Ram Chalisa | Sai Baba Chalisa | Shani Chalisa | Navgrah Chalisa | Santoshi Chalisa | Kali Chalisa | Saraswati Chalisa | Gayatri Chalisa |
| Ramayana | Mahabharata | Vedas | Puranas | Upanishad | Bhagwat Gita | Chalisa |
| Return Home | About Hinduism | Pilgrimage in India | Religious Products | Religious Texts | Greatness of India | Hindu_ Deities | Powerful Sadhanas | Sacred Objects | Exquisite Articles |
 
 Copyright 2014, M/s Devshoppe. All rights reserved.